Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN NHẬN TƯƠNG TRỢ CHI PHÍ DU LỊCH TRONG THÁNG 12

 Chúc mừng anh chị: Đỗ Thị Thanh An, Lê Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Hùng; Nguyễn Doãn Thị Hậu; Nguyễn Thị Diệu Thư đã nhận Tương trợ chi phí du lịch tháng 12. 

Chúc mừng tất cả các Anh Chị thành viên!!!!

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN NHẬN TƯƠNG TRỢ CHI PHÍ DU LỊCH TRONG THÁNG 12

Nguyễn Văn Hùng

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN NHẬN TƯƠNG TRỢ CHI PHÍ DU LỊCH TRONG THÁNG 12

Nguyễn Doãn Thị Hậu

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN NHẬN TƯƠNG TRỢ CHI PHÍ DU LỊCH TRONG THÁNG 12

Nguyễn Thị Diệu Thư

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN NHẬN TƯƠNG TRỢ CHI PHÍ DU LỊCH TRONG THÁNG 12

Đỗ Thị Thanh An

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN NHẬN TƯƠNG TRỢ CHI PHÍ DU LỊCH TRONG THÁNG 12

Lê Thị Kim Lan

Đây là thành quả tốt đẹp cho sự tin tưởng vào Word Of Life của các anh chị Thành viên. Chúng ta hân hoan chia vui cùng nhau và mong rằng tất cả các anh chị sẽ có những chuyến du lịch đáng nhớ cùng gia đình, người thân và bạn bè.