Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00

Tương trợ chi phí giáo dục

http://www.wordoflifeusa.com.vn/2023/12/tuong-tro-chi-phi-giao-duc.html
Thương hiệu: Word Of Life Còn hàng

Gọi để tư vấn ngay

0876.323.063 (Thời gian: 8h00 - 22h00)

  1. Mục đích - Ý nghĩa:

Ngày nay, học phí là nỗi trăn trở và là một gánh nặng không nhỏ mà phụ huynh phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. Nhận thức về áp lực tài chánh này của nhiều bậc phụ huynh đã thúc đầy Word Of Life tạo ra chương trình Tương Trợ Chi Phí Giáo Dục để giảm bớt gánh nặng tài chính, mang lại sự an tâm cho các gia đình.

Chương trình Tương Trợ Chi Phí Giáo Dục của Quỹ Tương Trợ phi lợi nhuận Word Of Life mang đậm giá trị nhân văn và tạo ra một cơ hội quý cho các gia đình. Con em chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận một giáo dục chất lượng và khám phá tiềm năng của con mà không cần lo lắng về chi phí học hành.

Chương trình tương trợ học phí của Quỹ Tương Trợ Word Of Life không chỉ là một cơ hội cho con em học tập mà còn là một biểu tượng của lòng nhân ái và hy vọng trong một tương lai tươi sáng.

2. Phương thức hoạt động của quỹ:

  • Thành viên đăng kí chương trình “Tương trợ ch phí giáo dục” với số tiền M.
  • Thành viên tương trợ vào Word Of Life số tiền 150%xM.
  • Word Of Life tương trợ lại cho thành viên số tiền 25%xM, lần thứ nhất bắt đầu từ ngày thứ 105 kể từ ngày thành viên tương trợ vào Word Of Life. Sau đó, cứ mỗi 3 tháng Word Of Life tương trợ 1 lần cho đến kết thúc hợp đồng.
  • Khi kết thúc hợp đồng Word Of Life tương trợ cho thành viên 150%xM.
  • Thời hạn hỗ trợ: Word Of Life sẽ tương trợ học phí cho Con/ Em thành viên với thời hạn tối thiểu 3 năm. Tối đa theo nhu cầu thực tế.
  • Thành viên cung cấp đầy đủ hồ sơ Con/Em cần hỗ trợ theo yêu cầu của Word Of Life.

Tương trợ chi phí giáo dục - Word Of Life

Ảnh minh họa - Nguồn internet


>> Tìm hiểu thêm về Word Of Life

>> Các chương trình tương trợ khác: