Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00

KHAI XUÂN CỘNG ĐỒNG WORD OF LIFE TẠI VĂN PHÒNGTP.HCM


 

Chào mừng bạn đến với buổi lễ khai xuân đầu năm của Word of Life, nơi mà toàn thể cộng đồng bắt đầu một hành trình mới trong năm 2024 với mục tiêu phát triển và lan rộng tầm vóc của tổ chức tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Buổi lễ không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhau chào đón năm mới với niềm tin và hy vọng mà còn là cơ hội để tập trung vào những mục tiêu lớn hơn, những mục tiêu về sự phát triển tinh thần và cộng đồng. Trong năm 2024, chúng ta hướng tới việc mở rộng tầm ảnh hưởng và tăng cường sứ mạng của Word of Life tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Với tinh thần đoàn kết và sự cam kết của mỗi thành viên, chúng ta sẽ xây dựng và phát triển các chương trình giáo dục, các hoạt động cộng đồng và các dự án nhân đạo nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người. Qua đó, chúng ta hy vọng tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ, nhân văn..

Hãy cùng nhau đồng hành và hướng tới những mục tiêu lớn lao này trong năm 2024. Buổi lễ khai xuân là một bước khởi đầu quan trọng, là điểm khởi đầu cho một hành trình mới đầy ý nghĩa và tiềm năng. Cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được những thành công vĩ đại và làm thay đổi tích cực trong cộng đồng và trên toàn thế giới.