Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00

TƯƠNG TRỢ CHI PHÍ GIÁO DỤC-75 TRIỆU


Chương trình hỗ trợ 100% học phí cho học sinh và du học sinh của Quỹ Phi lợi nhuận Toàn cầu Word Of Life là một cơ hội đặc biệt được cung cấp để giúp những cá nhân trẻ tuổi có khả năng học tập và phát triển bản thân mà không bị ràng buộc bởi hạn chế tài chính. Dưới đây là một số điểm nổi bật của chương trình:
  1. Miễn phí học phí: Chương trình cung cấp sự miễn phí toàn bộ học phí cho học sinh và du học sinh, giúp họ tránh được gánh nặng tài chính và tập trung hoàn toàn vào việc học tập và phát triển cá nhân.

  2. Cơ hội giáo dục toàn diện: Học sinh và du học sinh được hỗ trợ để tham gia vào các chương trình giáo dục toàn diện, bao gồm cả khóa học, hội thảo, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm thực tế, giúp họ phát triển một cách toàn diện về mặt học thuật và kỹ năng sống.

  3. Hỗ trợ du học: Chương trình không chỉ tập trung vào việc hỗ trợ học sinh trong nước mà còn mở cửa cho những cơ hội du học, giúp họ khám phá và trải nghiệm giáo dục ở các quốc gia khác nhau.

  4. Hỗ trợ xã hội: Ngoài việc hỗ trợ học phí, chương trình cũng có thể cung cấp hỗ trợ xã hội, như chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, vật liệu học tập và các nhu cầu cơ bản khác cho những học sinh cần thiết.

  5. Tầm nhìn lâu dài: Chương trình được xây dựng trên tầm nhìn lâu dài của Quỹ Phi lợi nhuận Toàn cầu Word Of Life về việc tạo ra một cộng đồng giáo dục công bằng và bền vững, nơi mọi cá nhân đều có cơ hội truy cập vào giáo dục chất lượng.

  6. Quy trình đánh giá công bằng: Quỹ Phi lợi nhuận Toàn cầu Word Of Life thường áp dụng các quy trình đánh giá công bằng để chọn lựa các học sinh và du học sinh thích hợp nhất để tham gia chương trình.

Chương trình hỗ trợ 100% học phí của Quỹ Phi lợi nhuận Toàn cầu Word Of Life là một cơ hội quý báu cho những cá nhân trẻ tuổi có tài năng và hoài bão giáo dục, đồng thời thúc đẩy sứ mệnh của tổ chức trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng và công bằng hơn cho tất cả mọi người.