Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00

WOL hỗ trợ 100% phí BHNT hàng năm kể từ năm thứ 2 cho thành viên

Chương trình quỹ tương trợ WOL hỗ trợ 100% phí đóng BHNT cho toàn bộ thành viên là một nỗ lực toàn cầu nhằm cung cấp hỗ trợ về bảo hiểm nhân thọ cho tất cả các thành viên của cộng đồng quỹ tương trợ toàn cầu WOL. Mục tiêu của chương trình là đảm bảo rằng mọi thành viên trong cộng đồng này đều được bảo vệ và có quyền lợi khi đối mặt với những rủi ro về sức khỏe và cuộc sống.

Chương trình này cung cấp một phương tiện để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các thành viên khi họ hoặc gia đình của họ gặp phải các tình huống khẩn cấp hoặc các chi phí y tế đáng kể. Bằng cách hỗ trợ 100% từ năm thứ 2 trở đi chi phí đóng bảo hiểm nhân thọ, chương trình này giúp đảm bảo rằng mọi người có thể tiếp tục tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết mà không phải lo lắng về khả năng tài chính của mình.

Các thành viên của cộng đồng WOL được khuyến khích tham gia vào chương trình này để tận hưởng lợi ích và sự an tâm từ việc có một mạng lưới hỗ trợ toàn cầu trong các tình huống khẩn cấp. Chương trình này là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết và chia sẻ của cộng đồng, nơi mọi người đều chung tay giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.